CAD - CAM

CAD:
1x licence Pro/engineer - Creo Parametric 2 nebo Wildfire 5.0
CAM:
1xlicence - WorkNC 5ti-osé obrábění
1xlicence Edgecam

Načítáme formáty:
3d - catia, stp, igs, vda, asci, parasolid a další
2d - dxf, dwg,